Beograd, Galerija Međunarodnog PRESS/centra TANJUG-a