“Zrela slikarska ličnost, likovni pedagog, grafičar i slikar Vladimir Janković, izgradio je pristup slici koji počiva na besprekornom poznavanju osnovnih zakona umetnosti, tačnoj, sigurnoj i gipkoj armaturi crteža, skladnim bojenim odnosima, pikturalnoj sočnosti, ubedljivoj materijalizaciji, uravnoteženoj kompoziciji i, gotovo, opredmećenoj emotivnoj zasićenosti, kakvim u tekućem srpskom likovnom stvaralaštvu jedva da ima premca”.

Iz predgovora kataloga Likovne kolonije Hilandar, Nikole Kusovca.